V pátek 19.5.2017 se děti z mateřské školy a  žáci 1. a 2.třídy zúčastnili sportovního dopoledne, které pořádala TJ Sokol Václavovice v rámci fotbalového náboru. Žáci plnili sportovní úkoly na deseti stanovištích pod vedením místních fotbalistů. Všechny děti plnily úkoly s nadšením a sportovní dopoledne si užily.