MATEŘSKÁ ŠKOLA (MŠ):
Provoz v MŠ bude zahájen 4. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ):
Výuka v ZŠ bude zahájena 4. 9. v 8.00 hod. na hřišti u školní družiny. V případě nepříznivého počasí v tělocvičně.

Ukončení výuky 4. 9.: všechny třídy po 1. vyuč. hod.
Ukončení výuky 5. 9.: I. třída po 2. vyuč. hod., ostatní třídy po 4. vyuč. hod.
Ukončení výuky 6. 9.: I. třída po 2. vyuč. hod., ostatní třídy po 4. vyuč. hod.
Ukončení výuky 7. 9.: I. třída po 3. vyuč. hod., ostatní třídy dle rozvrhu hodin.
Ukončení výuky 8. 9.: I. třída po 3. vyuč. hod., ostatní třídy dle rozvrhu hodin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD):
Provoz ŠD bude zahájen 4. 9. v 8.45 hod. Přijímáni budou jen ti žáci, jejichž zákonní zástupci jsou v pracovním poměru a podají do data nástupu dítěte do ŠD řádně vyplněnou přihlášku (přednostně budou přijímáni žáci I., II. a III. tříd ZŠ). Přihlášky jsou k dispozici na ZŠ od 30. 8. do 1. 9. v době od 8.00 do 17.00 hod, nebo budou žákům rozdány 4. 9.

ŠKOLNÍ JÍDELNA (ŠJ):
Provoz ŠJ bude zahájen 4. 9.