Poštovní adresa:

ZŠ a MŠ Václavovice, příspěvková organizace
ul. Obecní 150, Václavovice
739 34 Šenov

Ředitel školy:

RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D.

Telefonní spojení, email:

ZŠ: +420 596 833 102, +420 773 685 750
MŠ: +420 596 833 101, +420 737 526 370
ŠD (I. odd., budova MŠ): +420 775 750 994
ŠD (II. odd., budova hřiště ZŠ): +420 773 927 750
ŠJ: +420 774 739 750

Email: zsvaclavovice@seznam.cz

Čísla účtů:

181685896/0300 – školní družina, škola v přírodě, pomůcky
188843308/0300 – obědy

Variabilní symbol je číslo domu, v poznámkách uvádějte jméno dítěte.