Poštovní adresa

ZŠ a MŠ Václavovice, příspěvková organizace
ul. Obecní 150, Václavovice,
739 34 Šenov

Ředitelka školy:

Mgr. Alice Mildorfová

Telefonní spojení:

ZŠ:  +420 596 833 102

+420 773 685 750
MŠ: +420 596 833 101
+420 737 526 370

ŠD: I.odd.    +420 775 750 994 -budova MŠ
II. odd. +420 773 927 750- budova hřiště ZŠ

ŠJ: +420 774 739 750
Email1: zsvaclavovice@seznam.cz

Čísla účtů:

181685896/0300   – družina, škola v přírodě, pomůcky

188843308/0300  – obědy

Variabilní symbol je číslo domu, v poznámkách uvádějte jméno dítěte.