stažený soubor

 

Mateřská škola Václavovice

Mateřskou školu Václavovice navštěvuje v letošním školním roce 2016/2017 celkem 68 dětí, které jsou zařazeni do 3 tříd.

Třída „Sluníčka“ , ve které s dětmi pracují paní učitelky Jarmila Dostálová a Nicole Suchá je třída  s počtem 24 dětí .17 dětí  půjde po prázdninách do první třídy základní školy.

Třída „Motýlci“ s počtem 24 dětí je třída smíšená.  S dětmi pracují paní učitelky Jana Drozdová a Žaneta Krůzová. Ve třídě „Sovičky“ je zapsáno 20 dětí , je smíšená a pracují s nimi paní učitelky Helena Tomisová a Alena Tomanová.

Všechny třídy pracují podle Rámcového vzdělávacího programu, který je v souladu se Školním vzdělávacím programem a má název „POZNÁVÁME  SVĚT“. Jsme zaměřeni na ekologickou výchovu. Celý rok nás provází projekt s názvem „Ve zdravém těle zdravý duch.“ Naším prvořadým cílem je připravit předškolní děti na zdárný vstup do základní školy, hravou formou zvládat grafomotorická cvičení, správné držení kreslícího materiálu, správně vyslovovat, tvořit samostatně věty a komunikovat s učitelkou i s kolektivem. Naše děti přiměřenou formou seznamujeme s tradicemi a  lidovými zvyky. Děti mají dostatek podnětů a možností k pozorování okolní přírody a veškerého dění v ní. Ve všech výchovných činnostech se zaměřujeme na prožitkové učení, nezdravě nesoutěžíme, ale vedeme děti ke kolektivní skupinové práci, k vzájemné toleranci a ohleduplnosti .

V září začíná plavecký výcvik v plavecké škole „Delfínek“ v Havířově. Ve druhém pololetí pojedeme s dětmi na lyžařský kurz na Bílou, plánujeme  školu v přírodě a školní výlet pro všechny 3 třídy.

Ve spolupráci se SRPŠ se pro letošní rok připravuje spousta zajímavých akcí, kterých se zúčastní i naši rodiče. První plánovanou akcí s rodiči bude dlabání dýní na školním hřišti, rozsvítíme vánoční stromeček s kulturním vystoupením našich dětí. V lednu  je naplánován  školní ples pro rodiče, pro děti maškarní karneval , noc s pohádkou se spaním v mateřské škole. Také nesmíme zapomenout na Den dětí, který je spojen s dětskými  radovánkami. Máme se na co těšit , všem dětem i rodičům přejeme, aby všechny akce byly pro ně zdrojem zábavy a příjemných zážitků.