PEDAGOGICKÝ PROJEKTCELOROČNÍ PROJEKT 2014/2015

V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

 

Ve školním roce 2014/2015 jsme se rozhodli pokračovat v projektu zaměřeném na poznávání vlastního těla, na zjištění, co našemu tělu prospívá a co naopak škodí, jak se o své tělo starat, zda a jak sportovat, dbát na zdravou stravu, dodržovat hygienu, pochopit, že jsme malou součástí přírody,   a to, jak se k ní chováme, ovlivňuje zpětně kvalitu našeho života.

Cílem tohoto projektu je pochopit fungování lidského těla, osvojit si chování vedoucí k ochraně zdraví svého i svých blízkých, kamarádů, k uplatňování zásad zdravého životního stylu.

 

Zvolili jsme si na každý měsíc jedno zásadní téma:

ZÁŘÍ- Moje tělo a pět smyslů.

ŘÍJEN- Ovoce a zelenina, hlavní zdroj vitamínů.

LISTOPAD- Setkání s myslivci.(uskutečněno v říjnu)

PROSINEC- Rybí maso.

LEDEN- Výlet ke krmelci s dobrotami pro zvířátka.

ÚNOR- Sportování na sněhu.

BŘEZEN- Zásady první pomoci.

DUBEN- Setkání s hasiči- Den Země.

KVĚTEN- Beseda se zubní lékařkou.

ČERVEN- Návštěva ekofarmy.