V úterý 18.10.2016 jsme všichni přišli do školy jen s batohy, svačinou a dobrou náladou. Celý den jsme plnili úkoly týkající se přírody. Na interaktivní tabuli jsme se seznámili s různými ekosystémy, zařazovali jsme rostliny a živočichy do jejich prostředí. K tomuto úkolu jsme ve skupinách vyplňovali i pracovní listy. Dalším úkolem bylo sledování změn krajiny vlivem člověka. Naše vycházka do lesa nám pomohla k popisu vybraných rostlin a živočichů. Zopakovali jsme si světové strany, jejich určování a seznámili se s měřítkem mapy. Zkoušeli jsme měřit pomocí klacíků vzdálenosti na mapě. Třeťáci zkontrolovali stav kontejneru na sběr baterií a promluvili si o sběru baterií v obci s p.starostkou a p.místostarostou. Prvňáci si poslechli „ekopohádku“, seznámili se s tříděním odpadu a vyrobili si svoji „čistou planetu“. Počasí nám přálo, takže jsme si pobyt venku užili až do oběda.