Letošní celoškolní projekt ke Dni Země se konal 21. dubna. Ve smíšených skupinách si děti povídaly o tom, co pro nás znamená les, tvořily myšlenkové mapy, získávaly nové informace. V každé skupině se žáci zaměřili na dvě zvířata žijící u nás v lese. O zvířatech pak z daného textu vyhledávali a zpracovávali nové poznatky. Dověděli se, kde zvířata bydlí, čím se živí, jak prospívají lesu a jak les pomáhá jim. Práci starších žáků doplnili jejich mladší kolegové o krásné obrázky. Práce skupin byla zakončena výrobou flipů a prezentací ve třídách. Počasí nám přálo a teorie mohla být doplněna praxí – vycházkou do lesa, kde děti hledaly pobytové stopy, zajímavosti a zážitky.

Problematice ochrany přírody jsme věnovali výrobu ekologických stop, které zdobí školní dvůr.