V průběhu celého březnového týdne se žáci věnovali tématu zdraví různými aktivitami ve všech předmětech. Prvňáci vymýšleli a kreslili nová města z nezdravých jídel, třídili potraviny na zdravé a nezdravé, tančili na písničku Co jsem měl dnes k obědu, skládali a nalepovali části obličeje i celého lidského těla, v Tv hráli hru Dotkni se části těla. Druháci psali popisy měst složených z jídel, popisovali části těla, vyhledávali a lepili jídla zdravá a nezdravá, rostlinná a živočišná, zpívali o jídle. Třeťáci k tomu přidali prezentace o lidském těle, vyrábění lékárničky z papíru a kostry ruky z vatových tyčinek. Čtvrťáci a páťáci propojili svá snažení přímo s výukou tohoto tématu v přírodovědě, při opakování a rozšiřování slovní zásoby v angličtině i povídání o zdravém životním stylu. Zjišťovali, proč je pohyb důležitý, jak je to s bakteriemi a viry či s přenosem nakažlivých nemocí.  Všechny žáky pak v pátek přivítalo v tělocvičně sférické kino s příběhem o lidském těle. Doufáme, že tyto aktivity žákům pomohou v budoucnu utužovat své zdraví.