Dny zdraví jsme si naplánovali do dvou týdnů a to před jarními prázdninami od 27.2.-3.3. a po jarních prázdninách od 13.3.-17.3.2017. V prvním týdnu jsme se zaměřili na složky Integrovaného záchranného systému, kde si děti samy zjišťovaly, co se pod tímto názvem skrývá, zhlédly zajímavá a poučná videa na webových stránkách www.zachrannykruh.cz . Ve čtvrtek 2.3. se celá škola vydala do Ostravy-Zábřehu na představení „Haló, tady 112“.

Po jarních prázdninách jsme se v úterý 14.3. sešli všichni v jedné třídě, kde jsme si připomněli téma z minulých dní a formou prezentace o IZS jsme si vše zopakovali. Od těchto důležitých informací jsme přešli k pravidlům chování- ETIKETĚ a seznámili jsme se s naším nejznámějším „učitelem chování“ Ladislavem Špačkem. Na závěr prezentace paní učitelka vyhlásila výtvarnou soutěž pro 1.- 2.třídu a literární soutěž pro 3.-5.třídu. Tématem je „Přátelství“ – Kdybych byl(a) kouzelníkem , vykouzlil(a) bych pro rodiče, prarodiče, kamaráda… .Termín odevzdání prací je do 5.4.2017.

Po celý týden žáci plnili úkoly k tématu, kreslili obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí a celý tento blok si zpestřili netradičními soutěžemi v tělocvičně. Žáci soutěžili v 5 smíšených družstvech, prokázali své schopnosti a dovednosti v 7disciplínách:

* svazování několika švihadel jako spojování hasičských hadic, následně rozmotávání a stáčení

* přenášení „raněného“ na stoličce

* „převoz raněného“ a poskytnutí první pomoci – použití obvazu

* hod na cíl papírovou koulí

* překážková dráha ve dvojicích

* skupinový kvíz

* skládání předem určených telefonních čísel z plastových víček (150, 155, 158, 156, 112).

Sportovní dopoledne jsme si užili a určitě jsme se hodně nového v těchto dnech naučili.