Každoroční celoškolní projekt, který seznamuje děti se zeměmi Evropy, se zaměřil letos na severní Evropu. Žáci zjišťovali informace o Anglii, Irsku, Švédsku, Norsku a Finsku. Vše, co se dověděli, prezentovali ostatním spolužákům. Prvňáci vyráběli křídové útesy, čaj o páté, anglická jídla. Druháci se v Irsku zaměřili na pověsti a přírodu. Třeťáky zaujala hlavně švédská skupina ABBA, se kterou si i zazpívali, a sport. Čtvrťáci se v Norsku zaměřili na rybolov. A páťáci by si nejraději dali finskou saunu a navštívili ledový bar. Prezentace byly velmi vtipně vymyšlené a děti si jejich tvorbu během celého týdne opravdu užily. Takže na shledanou v roce 2018 v dalších evropských zemích.