Více než týden se žáci všech tříd snažili obstarat a zpracovat informace o různých státech Evropy. Všude se vybíralo, stříhalo, lepilo, kreslilo, psalo a nacvičovalo. Výsledky tohoto snažení předvedly děti ostatním třídám v pátek 19.2.2016 ve svých prezentacích. Tréma byla veliká, ale podařilo se nám ji překonat. Celou akci uváděl pan učitel Dostál. Prvňáci představovali naši republiku, druháci Rakousko, třeťáci Řecko, čtvrťáci Itálii a páťáci Francii. Pomáhali si krásně vyzdobenými flipy, hudebními doprovody, tancem i originálním oblečením. V záplavě informací si určitě našel každý něco, co ho zaujalo nebo pobavilo.