Školní kolo recitační soutěže se letos konalo 28.ledna těsně před vydáváním pololetního vysvědčení. Už tradičně se uvádění programu profesionálně ujala paní učitelka Neuwirtová. Soutěž zahájili všichni žáci přivoláváním skřítka – a on se opravdu objevil! Dětem pomáhal zvládnout trému z vystupování před velkým počtem diváků. Recitaci zahájili prvňáčci. Jejich přednes byl nejemotivnější. Nejmenší žáky vystřídali čtvrťáci a páťáci. Program zakončila kategorie 2. a 3.třídy. Než porota napsala diplomy – a neměla vůbec lehkou práci při rozhodování o umístění – ukončili žáci program speciálně složenou písničkou. Pak už bylo na řadě jen vyhodnocování nejlepších, kteří se zúčastní obvodního kola v Šenově. Přejeme jim mnoho úspěchů.
Výsledky recitační soutěže:

I.kategorie – 1.třída
1. Ondra Šplíchal
2. Markétka Reiterová
3. Viktor Pánek
II.kategorie – 2. a 3.třída
1. Terezka Haladová
2. Terezka Šplíchalová
3. Sofinka Bradáčová
III.kategorie – 4. a 5.třída
1. Adriana Šoltýsková
2. Barbora Šeremková
3. Amálka Jasioková