Už tradičně probíhá recitační soutěž 31.ledna. Tento den dostávají žáci pololetní vysvědčení. Letos jsme měli vzácné hosty – zahraniční studenty. Proto také p.uč.Neuwirtová přivolala s dětmi skřítka, který nás provázel i minule, také anglicky. Soutěž začala úryvkem z pohádky Perníková chaloupka čteným páťáky jak jinak než anglicky. Z chaloupky si pak soutěžící děti trhaly sladké odměny. Opět se soutěžilo ve třech kategoriích. Prvňáci měli vyrovnané výborné výkony a bylo velmi těžké vybrat tři nejlepší. Druhá kategorie zahrnovala druháky a třeťáky a třetí čtvrtou a pátou třídu. Škoda, že se neodvážilo soutěžit více páťáků. Je dorecitováno, odměny rozdány, takže hurá na obvodní kolo do Šenova! A tady jsou výsledky:

I.kategorie       1. Stela Bradáčová

                          2.Viktorka Buchtová

                          3. Terezka Kolářová

II.kategorie      1. Barunka Novotná

                          2. Ondra Šplíchal

                          3. Patricie Pomiklová

III.kategorie    1. Adriana Šoltýsková

                          2. Sofie Bradáčová

                          3. Tereza Šplíchalová

Recitační soutěž Ostrava – Poruba

V pátek 17.3. proběhlo v DDM v Ostravě – Porubě městské kolo Recitační soutěže. Do tohoto kola postoupily z obvodního kola v 0.kategorii (1.třída) Stela Bradáčová s básní Kuřátko a obilí, v 1.kategorii (2.-3.třída) Barbora Novotná s básní Myška a makovice a v 2.kategorii (4.-5.třída) Sofie Bradáčová s úryvkem z knihy Dášenka.

Naše děti slavily velký úspěch! Stela Bradáčová ve své kategorii získala 2.místo a Barča Novotná získala „Cenu poroty“. Do posledního městského kola, které se uskuteční 28.4.2017 v Ostravě – Mariánských Horách, postupuje Stela Bradáčová. Všem třem děvčatům děkujeme za excelentní reprezentaci školy a Stelince budeme držet palce v posledním kole.