Letošní projekt ke Dni Země jsme věnovali Regionu Slezská brána a hlavně knize o přírodě Slezské brány, která byla vydaná v loňském roce a doplněna pracovními listy učitelů. Děti pracovaly ve smíšených skupinách – v každé byli zástupci všech tříd. V úvodu se žáci seznámili s pojmem region, poznávali obce, které do něj patří, jejich znaky. Starší žáci pak rozděleni do skupin vyplňovali pracovní listy. Informace hledali v knihách, pracovali s textem. Společnými silami si s úkolem poradili docela lehce a menším spolužákům v závěru vyprávěli, co se dověděli. Mladší děti skládaly znaky obcí a určovaly jejich názvy, sestavovaly a lepily jednoduchou mapku regionu, kterou pak samy dotvářely. V závěru si zahrály pexeso s obrázky obcí Slezské brány. Počasí se vydařilo, všechny skupiny tak mohly vyjít na vycházku, při které sledovaly vyhlídková místa ve Václavovicích a pozorovaly jarní přírodu. Den „bez učení“ si všichni užili.