Den životního prostředí aneb sázíme stromky
Náš projektový den jsme letos přesunuli na září. Dověděli jsme se totiž od sdružení Tereza, jehož jsme členy, že se 21.9. slaví světový den míru a na celém světě sázejí děti mírové stromy. Náš les „Sosní“ v loňském roce vykáceli z důvodu stáří a nemoci stromů. Našli jsme tedy ideální příležitost pomoci přírodě, obci i sami sobě, protože tento les velmi rádi navštěvujeme. S organizací nám velmi pomohl revírník ing. Petr Kalina, který zajistil stromky a celý den se dětem při sázení věnoval. Tímto mu za všechny děti děkujeme. Máme opravdu nevšední zážitek, za sebou užitečnou práci a možnost chodit naše stromky pozorovat.
Kromě sázení se děti naučily a samy skládaly básničky o stromech, na pohádkových příbězích sledovaly nezbytnost stromů v přírodě i lidském životě. V českém jazyce využili žáci texty o stromech k rozborům, hráli „kimovky“, třídili stromy, seřazovali jejich názvy podle abecedy, využili asociační kruh, sledovali dokument o lese, dověděli se novinky o letokruzích, stromy kreslili, lepili, dotvářeli a ještě si stačili v lese pohrát. Při vycházce našly děti i krmelec a zásyp pro zvířata a nasbíraly jim kaštany na zimu.