V úterý 15.11.2016, v rámci Dne otevřených dveří, proběhla v 1.třídě Slavnost Slabikáře – předávání slabikářů malým čtenářům.  Děti plnily úkoly na pracovním listě – Putování za Králem Otou I. Zjišťovaly počáteční písmeno ve slovech, zapisovaly slabiky, četly a skládaly slova. Vše zvládly na jedničku, proto je čekalo malé překvapení. Opravdu přišel do naší třídy Král Ota I., který děti pasoval na čtenáře, předal jim medaili, zlatý čokoládový groš a slabikář. Této slavnosti přihlíželi rodiče, kterým děkujeme za báječnou atmosféru.