4.září 2017 jsme se už tradičně sešli na hřišti u družiny. Paní starostka všem představila nového pana ředitele RNDr. Mgr. Ivo Nováka, Ph.D., který uvítal všechny rodiče, učitele i žáky. Pak už přišlo slavnostní uvítání nových patnácti prvňáčků. Byli dekorováni medailemi, dostali uvítací list a klauna. Překvapení na ně čekalo i ve třídě, kam se společně všichni šli podívat.