Ve šk. roce 2010/11 započala realizace 1. etapy výzvy EU peníze školám. Účelem dotace byla

podpora kvalitního vzdělávání žáků na ZŠ.

V této  etapě byly  na naší škole zakoupeny a nainstalovány: klasická tabule 1ks , interaktivní tabule 1ks, diaprojektory 4ks, notebooky 4ks. Učitelé zhotovovali výukový materiál pro zlepšení  a rozvoj  čtenářské a informační gramotnosti-šablona I/2. Celkem bylo vyrobeno 72  výukových materiálů.

Ve šk. roce 2011/12 bylo v rámci projektu realizováno vzdělávání pedagogických pracovníků pro

oblast digitálních technologií.

Ve šk. roce 2012/13 se pedagogičtí pracovníci účastnili dalšího vzdělávání v rámci EU peníze školám.

Ve druhé etapě projektu učitelé zhotovovali výukový materiál pro  inovaci a zkvalitnění  výuky prostřednictvím   ICT – šablona III/2.  Bylo vytvořeno 12 sad po 20 výukových materiálech – celkem 240 VM.  Vzhledem k vysokému počtu vytvořených VM zveřejňujeme pouze některé. Celé sady jsou na vyžádání   ve formě CD a flash disku ve sborovně školy.

V tomto období byla z financí EU peníze školám vybavena  PC učebna novými počítači.

 

Vyrobené šablony č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

1.Sada ČJ 1.ročník

2.Sada ČJ 2.ročník

3.Sada ČJ 3.ročník

4.Sada ČJ 4.ročník

5.Sada ČJ 5.ročník

6.Sada AJ 3.-5.ročník

7.Sada PRV 1.ročník

8.Sada PRV 2.ročník

9.Sada PRV 3.ročník

10.Sada PŘ 4.,5. Ročník

11.Sada VL 4.,5. Ročník

12.Sada M 1.-5. ročník

 

Ke stažení

AJ01-Londýn

AJ16-Zelenina

M10-Sčítání a odečítání do milionu

PRV03-Dny Evropy

PŘ11-Třídění živočichů

VL20-Stavební slohy

CJ10-Skladba věty