Pomáhající organizace

Většina z níže uvedených organizací poskytuje pomoc, podporu, poradenství
a zprostředkovávají kontakty na další specializovaná pracoviště.

 • Městská policie Ostrava skupina prevence:

Adresa: Zámecká 10, 702 00, Moravská Ostrava

 • Policie ČR

Preventivně informační skupina Ostrava

adresa: 30. dubna 24, 729 21 Ostrava

 • Charitní středisko poradenských a sociálních služeb

Charita Ostrava www.ostrava.caritas.cz

 • Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí

Bílý kruh bezpečí, o. s. www.bkb.cz, www.domacinasili.cz, www.donalinka.cz

 • Krizové centrum pro děti a rodinu Centrum sociálních služeb Ostrava www.css-ostrava.cz
 • Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi Sdružení sociálních asistentůhttp://www.socialniasistence.cz/
 • Podpora sociálně ohrožených dětí a rodin s dětmi Fond ohrožených dětí, pobočka Ostravahttp://www.cnrp.cz/
 • Rodičovská linka 840 111 234
 • Linky důvěry        737 267 939
 • Linka bezpečí      116 111
 • Internetové poradenství
 • www.internethelpline.cz (problematika kyberšikany)
 • Pedagogicko – psychologické poradny –Ostrava Zábřeh, Frýdek-Místek
 • Střediska výchovné péče www.dum-ostrava.cz
 • Diagnostické ústavy – Výchovný ústav Ostrava http://www.vum.cz/
 • Sociální pracovníci a sociální kurátoři-Magistrát města Ostravy

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • Neziskové organizace zaměřující se na prevenci výskytu sociálněpatologických jevů

TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, o. s. www.bvu.cz

Centra volného času Poruba www.moporuba.cz

DDM Vratimov

 • Psychiatrické léčebny-Dětská psychologická ambulance Ostrava-Poruba

Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba /Dětská psychiatrická ambulance/

Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. www.renarkon.cz