Třídní učitelka Mgr. Alice Mildorfová

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina
pondělí Čj M Vv Vv
úterý M Čj Prv Čt Tv
středa Čj M Čt Hv
čtvrtek M Čj Prv Čt Tv
pátek Čj M Čt