Třídní učitelka: Mgr. Lucie Čermáková

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondělí PRV ČT M ČJ
Úterý M Čj Tv VV VV
Středa ČT M ČJ Hv
Čtvrtek M ČT ČJ TV PRV
Pátek ČJ M ČT