Třídní učitelka: Mgr. Lucie Čermáková

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondělí Čj M Vv Vv
Úterý M Čj Tv Čt Prv
Středa Čj M Čt Hv
Čtvrtek M Čj Prv Tv Čt
Pátek Čj M Čt