Třídní učitelka: Mgr.Kateřina Kustvánová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondělí Čj M Tv Prv Čt
Úterý M Čj Aj Prv Čt
Středa Čj M Čt Aj Hv
Čtvrtek M Čj Prv Vv
Pátek Čj M Čt Tv Aj