Třídní učitelka: Mgr.Ivana Bertová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondělí Čj M Prv Čt Hv
Úterý M Čj Aj Tv Čt
Středa Čj M Prv Vv
Čtvrtek M Čj Čt Prv Aj
Pátek Čj M Čt Aj Tv