Třídní učitelka: Mgr.Jana Waidlichová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondělí M Čj Aj Tv
Úterý Čj M Čt Vl Vv Vv
Středa M Čj Aj/INF
Čtvrtek M/Čj Čt Aj Vl Hv
Pátek M Čj Tv Čt Aj/INF