Učivo

Český jazyk TÝDEN od  19.6.-23.6.

  • opakování učiva
Matematika
  • opakování učiva
Prvouka
  • příroda v létě
  • cestování, výlety
Výtvarná výchova
  •  hurá na prázdniny
Pracovní činnost
Tělesná výchova
Hudební výchova
  • Opakování písní

Domácí úkoly

DÚ budou žákům vysvětleny v hodinách.

Český jazyk STŘEDA 21.6.  Závěrečná písemná práce

 

Matematika ČTVRTEK 22.6. Závěrečná písemná práce
Prvouka

Informace pro rodiče

 

Všechny nové fotky ze ŠD II.odd. jsou  na web.stránkách rajce.idnes pod odkazem  druzina2vaclavovice

Písemné práce