Učivo

Český jazyk TÝDEN od  5.2.2018  –  9.2.2018

 • 2.A-Opakování-slovo,slabika,hláska,písmeno
 • 2.B -Tvrdé a měkké souhlásky / psaní i, í /y, ý /
  Popis zvířete
 • Učeb.str.48-50,prac.sešit str.34-36
  Písanka č.2-str.1-3
Matematika
  • 2.A Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu desítek

Sčítání, odčítání desítek v oboru do 100 typu 25+10, 53-20

 • učeb.str.17-18,22-25,prac.sešit 17-20(21).
Prvouka
 • 2.A-Česká republika;pořadí měsíců v roce(viz matematika); Olympiáda
Výtvarná výchova
Pracovní činnost
Tělesná výchova
 • Hry, vycházka
Hudební výchova
 •  Hymna

Domácí úkoly

DÚ budou žákům vysvětleny v hodinách.

Český jazyk  

 

Matematika

Informace pro rodiče

2.A – Od 5.2.2018 bude v této třídě opět třídní učitelka p.uč.Čermáková. Rozvrh hodin zůstává stejný, jen v rámci dne budou hodiny upraveny – informace dostanou děti ve zpravodaji.

6.2. preventivní program Renarkon – z třídního fondu odečtu 40Kč.