Učivo

Český jazyk TÝDEN od 22.5. – 26.5.

 • předložky
 • písanka:str.26-28
Matematika
 • násobení a dělení 4
Prvouka
 • péče o zuby
Výtvarná výchova
 •  světlušky – vodové barvy
Pracovní činnost
Tělesná výchova
Hudební výchova
 • hudební nástroje
 • opakování písní

Domácí úkoly

DÚ budou žákům vysvětleny v hodinách.

Český jazyk ČTVRTEK PS str. 28/cv. 4 a,b,c
Matematika  

STŘEDA pracovní list

Prvouka  ÚTERÝ Dones si obrázky potravin (letáky, časopisy,…).

Informace pro rodiče

 • V úterý 23.5. nás navštíví kamarádi ze speciální školy.
 • V pátek 26.5. se koná akce s hasiči ke Dni Země u hasičské zbrojnice. S sebou batůžek – svačinku, pití, drobný peníz, pláštěnku. Učebnice děti neberou.
 • POZOR ZMĚNA – Společná schůzka ke škole v přírodě se koná ve čtvrtek 25.5. v 15.30hod..
 • Na radovánky (10.6.) budeme potřebovat kostkovanou košili, modré rifle a kovbojský klobouk.
 • Kroužek AJ bude dne 22.5. končit 13.30hod.( náhrada za odpadlou hodinu)

 

Číslo účtu pro platbu školy v přírodě je 181685896/0300, variabilní symbol číslo domu.

 

 Písemné práce