Učivo

Český jazyk TÝDEN od  26.6.-30.6.

  • opakování učiva – dokončení prac.sešitu a písanky
Matematika
  • opakování učiva
Prvouka
  • opakování učiva
Výtvarná výchova
Pracovní činnost
Tělesná výchova
Hudební výchova

Domácí úkoly

DÚ budou žákům vysvětleny v hodinách.

Český jazyk  

 

Matematika
Prvouka

Informace pro rodiče

V pondělí 26.6. odevzdáváme všechny učebnice. Prosím o jejich kontrolu.

V týdnu od 26.6 do  29.6. končí vyučování v 11:40 hod..

V pátek končí vyučování rozdáním vysvědčení (cca v 8:20 hod.).

 

Všechny nové fotky ze ŠD II.odd. jsou  na web.stránkách rajce.idnes pod odkazem  druzina2vaclavovice

Písemné práce