Učivo

Český jazyk TÝDEN od 16.10.2017 –  20.10.2017

  • Abeceda-pamětné zvládnutí
  • Věta – mluvíme ve větách
  • Čtení
Matematika  

  • Sčítáme s přechodem přes  10
Prvouka
  • Podzim
Výtvarná výchova
  •  Sova
Pracovní činnost
  •  Podzimní krajina
Tělesná výchova
  •  Plavání
Hudební výchova
  • Usnul vrabec

Domácí úkoly

DÚ budou žákům vysvětleny v hodinách.

2.A p.uč. Chrastinová: každé úterý kontrola DÚ v Písance (24.10. do strany 18) a v matematice cvičení v pracovním sešitě (konkrétní cvičení s probíraným učivem kroužkujeme v hodinách)

Český jazyk  

 

Matematika
Prvouka

Informace pro rodiče

Školní rok 2017/2018

Žáci budou v tomto školním roce rozděleni na dvě druhé třídy, na 2.A a 2.B (po domluvě v červnu). V měsíci září budeme mít týdenní plán společný, během měsíce dojde k úpravě těchto stránek a po té už bude mít každá třída svůj týdenní plán.

Do plavání dávejte dětem dva ručníky, když je jim chladno, ať se mohou do jednoho zabalit a do druhého utřít, popřípadě dejte dětem župan.

 

Vybíráme 200Kč do třídního fondu / platí pouze pro 2.A./  , příspěvek na SRPŠ, jízdné  – plavání 250,- Kč.