Učivo

Český jazyk TÝDEN od  18.12.2017  –  22.12.2017

  • Slova souznačná, pořádek slov ve větě – opakování
  • Vánoce
Matematika
  • Opakování – sčítání a odčítání  s přechodem přes 10
Prvouka
  •  Vánoce, opakování
Výtvarná výchova           Program Renarkonu – klima ve třídě
Pracovní činnost           Tématická práce  – Vánoce
Tělesná výchova
  •  Hry, vycházka
Hudební výchova           Koledy

Domácí úkoly

DÚ budou žákům vysvětleny v hodinách.

2.A p.uč. Chrastinová: každé úterý kontrola DÚ v Písance. Po konzultaci s rodiči zadávání za DÚ kapitoly v Čítance, zavedeny sešity na DÚ z matematiky a českého jazyka. Pracovní listy dostávají děti po splnění řádných úkolů v hodině. Nejsou součástní domácích úkolů a nemusí tedy děti všechno dodělávat doma. Ale mohou. 🙂

Český jazyk  

 

Matematika

Informace pro rodiče

Školní rok 2017/2018

Žáci budou v tomto školním roce rozděleni na dvě druhé třídy, na 2.A a 2.B (po domluvě v červnu). V měsíci září budeme mít týdenní plán společný, během měsíce dojde k úpravě těchto stránek a po té už bude mít každá třída svůj týdenní plán.

Pondělí 18.12.2017: Ve škole proběhne preventivní program organizace Renarkon zaměřující se na vztahy ve třídě.

2.A p.uč. Chrastinová: Těšíme se na Vánoce!