Učivo

Český jazyk TÝDEN od 24.4. – 28.4.

  • slova se skupinami DĚTĚ,NĚ, BĚ,PĚ,VĚ,MĚ – opakování
  • písanka: str. 15-16
Matematika
  • násobení č.2
  • vyvození dělení  č.2
Prvouka
  • hospodářská zvířata
Výtvarná výchova
  •  Země na dlani
Pracovní činnost
Tělesná výchova
Hudební výchova
  • Chválím Tě Země má – J.Uhlíř, Z. Svěrák

Domácí úkoly

DÚ budou žákům vysvětleny v hodinách.

Český jazyk
  • ÚTERÝ PS. str. 20/cv. 1
  • ČTVRTEK UČ. str. 72/cv. 1
Matematika
  •  STŘEDA  ofocený list – označený sloupeček
Prvouka

Informace pro rodiče

V úterý 25.4. a ve středu 26.4. se  od 13:30 do 16:45 hod. konají individuální pohovory o prospěchu a chování.

Ve čtvrtek 27.4. bude na školním hřišti (při nepříznivém počasí v tělocvičně) ukázka výcviku dravých ptáků. Vybíráme 30 Kč.

V pátek 28.4. proběhne u hasičské zbrojnice Den Země s místním hasiči+ hasiči Ostrava. V případě nepříznivého počasí by byla akce zrušena. S sebou vhodné boty oblečení, pláštěnku, pití, svačinku. Drobné penízky na útratu.

Od ledna 2017 bychom rádi začali opět vydávat školní časopis Václaváček. Rádi bychom, aby se do této činnosti více zapojily děti. Děti, které by rády přiložily ruku k dílu, můžou své příspěvky posílat na mail trida1@post.cz. Další náměty můžete posílat do 21.4..

V úterý 25.4. jede ŠD  2. oddělení  na exkurzi  do  Hornického muzea Landek Park v Ostravě Petřkovicích. Odjezd  12:30 hod.-návrat asi v 15:30 hod. Vstupné 75Kč, dopravu /p.Turčín/ mají děti zdarma.

 

 Písemné práce