Učivo

český jazyk  Týdenní plán 16.10.-20.10.2017

 •  Uvolňovací cviky
 • Vyvození písmene S,s
 • Slabiky, věta
 • Živá abeceda str.26-29
 matematika
 •  Sčítání v oboru do 5, rozklady čísel
 • Psaní číslice 1, 2, 3
 • Tvoření příkladů
 • Matematika str.17-19,Živé počítání str.19-22.
 prvouka
 •  Zelenina, ovoce-opakování
 • Živočichové v lese
 • prvouka str.19,22-23.
 hudební výchova
 •  říkadla
 • píseň Veverka a kluk
 výtvarná výchova
 •  podzimní obrázek – pavučina
 pracovní činnosti
 •  ovoce – mozaikový obrázek
 tělesná výchova
 •  vycházka
 • hry ve třídě

Domácí úkoly

Český jazyk  budou zatržené červeně
Matematika  budou zatržené červeně
Prvouka 

 

Informace pro rodiče

Domácí úkoly jsou označeny červeným puntíkem nebo puntíkem a zkratkou DÚ, kontrolujte dětem pravidelně pracovní sešity.

Od 14.11. začíná kurz plavání na bazéně v Brušperku, celkem bude 9 lekcí, cena bude upřesněna. V igelitové tašce budou mít děti ručník, plavky, děvčata s dlouhými vlasy koupací čepici, pití a malou svačinku. Bližší informace budou upřesněny.

Od pondělí 9.10. je uzavřena tělocvična z důvodu rekonstrukce. Za příznivého  počasí budeme chodit ven, jinak budeme hrát hry ve třídě.

 

Třídní email – trida1@post.cz