Učivo

 

Týden od 24.4.-28.4.2017

 • Český jazyk – Slabikář str.74-78.
 • Slabikář – písmeno ch,Ch-dokončení, upevnění písmene.
 • Písanka 3- str.4-6, velké R.
 • Matematika   –  slovní úlohy.
 • Živé počítání, 2.díl,str.52-53.
 • Učebnice 2.díl,str.53-54.
 • Početníček.
 • Výtvarná výchova – keř – zlatice.
 • Tělesná výchova
 • hod, skok, běh.
 • Pátek – Den Země u hasičárny – dle počasí.
 • Hudební výchova
 • nácvik písně Den Země
 • hudební hry
 • Prvouka
 • stromy a keře
 • Prvouka str.60-61.
 • Pracovní činnosti – strom – kvetoucí strom.

Domácí úkoly

Český jazyk

 • Slabikář – průběžné čtení
 • Slabikář-str.75-nahoře Samův test
 • Písanka 3 – označené řádky
Matematika

 • Učebnice str.53 dole u srdíčka – přepiš příklady do sešitu a vypočítej.

 

Prvouka – 

 

 

Informace pro rodiče

 • Školní rok 2016/2017
 • Škola v přírodě se koná pro 1.-2.třídu v termínu od 5.6.-9.6.2017 v Horní Lomné, penzion U Studánky. Celková cena činí na dítě 2000Kč (doprava, ubytování, strava, odpolední program s animátory). Bližší informace děti obdrží ve zpravodaji.
 • V úterý a ve středu 25.4.-26.4. (čtvrtek 27.4. od 15-16.30 pouze pro ty, kteří se napíší-objednají!) se konají konzultační schůzky dle rozpisu. Jiný termín po předchozí domluvě.
 • Ve čtvrtek 27.4. bude na školním hřišti (při nepříznivém počasí v tělocvičně) ukázka výcviku dravých ptáků (30Kč odečtu z třídního fondu).
 • V pátek 28.4. proběhne u hasičské zbrojnice Den Země s místním hasiči+ hasiči Ostrava. V případě nepříznivého počasí by byla akce zrušena. S sebou vhodné boty oblečení, pláštěnku, pití, svačinku. Drobné penízky na útratu.
 • Od ledna 2017 bychom rádi začali opět vydávat školní časopis Václaváček. Rádi bychom, aby se do této činnosti více zapojily děti. Děti, které by rády přiložily ruku k dílu, můžou své příspěvky posílat na meil trida1@post.cz. Další náměty můžete posílat do 21.4..
 • Děti mají možnost navštěvovat kroužek atletiky  SSK Vítkovice v úterý od 13:30 do 14:30 hod, první setkání bude 27.9.2016 v tělocvičně naší školy. Cena je 1 000 na 1.pololetí. Přihlášky a dotazy: romana.dubnova@seznam.cz nebo tel.732 172 852.
 • V úterý11.4. se nebude konat kroužek AJ. Náhrada bude uskutečněna prodloužením následujících hodin po velikonočnívh prázdninách.