Učivo

 

Týden od 22.5.-26.5.2017

 • Český jazyk – Slabikář str.89-91.
 • Slabikář – písmeno di,ti,ni,dy,ty,ny.
 • Písanka 3- str.18-20,psací h,H.
 • Matematika   – opakování  .
 • Živé počítání, 2.díl,str.60-61 (dokončení).
 • Učebnice 2.díl,str.59-61.
 • Početníček.
 • Výtvarná výchova
 • Rozkvetlá louka – voskové pastely, vodové barvy (dokončení)
 • Tělesná výchova
 • cvičení na nářadí, šplh o tyči
 • Hudební výchova
 • opakování písní
 • Prvouka
 • Lidské tělo,obličej
 • Prvouka str.69-71.
 • Pracovní činnosti –

Domácí úkoly

Český jazyk

 • Slabikář – průběžné čtení
 • Písanka 3 – označené řádky
Matematika

 • Živé počítání str.60 – tři tabulky-o 2 méně, o 3 více, o 4 méně
Prvouka – 

 

 

Informace pro rodiče

 • Školní rok 2016/2017
 • Škola v přírodě se koná pro 1.-2.třídu v termínu od 5.6.-9.6.2017 v Horní Lomné, penzion U Studánky. Celková cena činí na dítě 2000Kč (doprava, ubytování, strava, odpolední program s animátory). Bližší informace děti obdrží ve zpravodaji.
 • Na radovánky (10.6.) budeme mít téma indiáni. Prosím, aby měly děti žluté tričko, hnědé kalhoty nebo tepláky, můžou mít čelenky. Všem dětem jednotně koupím dřevěné hůlky k rytmizaci.
 • Ve dnech od 9.5.-18.5. si mohou děti přinést svůj hudební nástroj, na který se učí hrát a připravit si pro nás nějakou skladbu, píseň. V úterý 23.5. nás navštíví žáci ze ZŠ speciální Ostrava, chceme pro ně připravit hudební program.
 • V pátek 26.5. se koná akce s hasiči ke Dni Země u hasičské zbrojnice. S sebou batůžek – svačinku, pití, drobný peníz, pláštěnku. Učebnice děti neberou.
 • POZOR ZMĚNA – Společná schůzka ke škole v přírodě se koná ve čtvrtek 25.5. v 15.30hod..