Učivo

český jazyk  Týdenní plán 26. 2. – 2. 3. 2018

 • vyvození H,h
 • křížovka, slova víceslabičná
 • opis a přepis slov, z
 matematika
 • Číselná řada 0-10, pamětné sčítání, odčítání do 9 a 10
 • slovní úlohy, rozklad čísel
 prvouka
 • moje vlast, Praha
 hudební výchova
 • státní hymna
 • rytmizace, opakování písní
 výtvarná výchova
 •  Praha – volná technika
 pracovní činnosti
 •  večerní dům – kombinovaná technika
 tělesná výchova
 •  cvičení s míčem

Domácí úkoly

Český jazyk  budou zakroužkovány červeně
Matematika  budou zakroužkovány červeně
Prvouka  naučit se text o Praze, který žáci dostanou ve škole

 

Informace pro rodiče

Prosím rodiče o 200 korun na doplnění třídního fondu.

Velikonoční fotografování bude 26.2. od 8 hodin.

Prosím o podpis čtení ve Slabikáři u domácího úkolu.

Třídní email – trida1@post.cz