Učivo

Český jazyk  podstatná jména-rod, číslo

písanka str.16-17, čítanka po str.99

do konce týdne odevzdat čtenářské deníky

Anglický jazyk  jídlo a nápoje, nakupování, tvoření libosti / nelibosti( I like/ I don´t like )
Matematika  násobení a dělení násobků deseti
Prvouka  péče o zdraví, opakování
Hudební výchova  B.Smetana, Ej padá padá rosička
Výtvarná výchova  kouzelná krajina-kresba fixem
Tělesná výchova  kotouly, vybíjená, šplh
Pracovní činnost  šijeme sovu

Domácí úkoly

Český jazyk  čt-PS 58/2 rozděl slova podle rodu
Matematika  út-doplň nafocenou tabulku násobení
 Prvouka  na pondělí zjisti svoji váhu a míru při narození
 Anglický jazyk  Průběžně se učit a stále opakovat probranou slovní zásobu

 

 

Informace pro rodiče

Od ledna 2017 bychom rádi začali opět vydávat školní časopis Václaváček. Rádi bychom, aby se do této činnosti více zapojily děti. Děti, které by rády přiložily ruku k dílu, můžou své příspěvky posílat na mail trida1@post.cz. Další náměty můžete posílat do 21.4.

V úterý 25. a ve středu 26.4.  vždy od 14 do 17 hodin proběhnou individuální pohovory. Prosím, napište dětem do žákovské knížky čas, který Vám nejvíce vyhovuje.

V úterý 25.4. jede ŠD na exkurzi  do  Hornického muzea Landek Park v Ostravě Petřkovicích. Odjezd  12:30 hod.-návrat asi v 15:30 hod. Vstupné 75Kč, dopravu /p.Turčín/ mají děti zdarma.

Ve čtvrtek 27.4. se žáci zúčastní programu s dravými ptáky. Poplatek 30 korun uhradím z třídního fondu.