Učivo    týden 16.10.-20.10.2017

Český jazyk
 • ML:opakování s vílou č. 1 (učivo 2. ročníku)
 • KSV: popis zvířete
 • ČT: str.22 – 25; PÍS: opakování písmen
Anglický jazyk
 • Počítání do 6, otázky na množství
Matematika
 •  AR: násobilka 6 – procvičování, násobilka 7
 • slovní úlohy
 • GEO:  polopřímka

 

Prvouka
 • naše vlast – ČR
 • hlavní město, kraje, státní symboly
Hudební výchova
 •  Vltava – poslech
 • hraní na vodu
Výtvarná výchova
 •  podzimní strom
Tělesná výchova
 • Plavání
Pracovní činnost

Domácí úkoly

Domácí úkoly si žáci zaznamenávají do úkolníčku.

Český jazyk
Matematika
 Prvouka
 Anglický jazyk  procvičovat probranou slovní zásobu

 

 

Informace pro rodiče

Do plavání dávejte dětem dva ručníky, když je jim zima, ať se mohou do jednoho zabalit a druhého utřít, popřípadě jim dejte župan.