Učivo    týden 18.12.-22.12.2017

 • Český jazyk
  • ML:vyjmenovaná slova po B
  Anglický jazyk
  • Určování času, formulace otázek odpovědí. Rodina a kamarádi, představování
  Matematika
  •  AR: písemné odčítání dvojciferných čísel
  • slovní úlohy
  Prvouka  lidské výrobky
  Hudební výchova
  •  píseň dle výběru dítěte-vlastní zpěv
  • Září,říjen,listopad – píseň s doprovodem
  Výtvarná výchova
  Tělesná výchova hry, vycházka
  Pracovní činnost  vánoční přání

Domácí úkoly

Domácí úkoly si žáci zaznamenávají do úkolníčku.

Český jazyk
Matematika
 Prvouka
 Anglický jazyk  procvičovat probranou slovní zásobu

 

 

Informace pro rodiče

 

V pondělí 18.12. budou mít žáci preventivní program ohledně vztahů ve třídě, vybíráme 40Kč.

V pátek 22.12. končí vyučování v 11:40 hod..