Učivo

Český jazyk  závěrečné opakování

písanka str.29-31, čítanka – dokončení

do 23.6. všichni odevzdají čtenářský deník

Anglický jazyk Místnosti v domě (to be, have got), anglická abeceda, hláskování
Matematika konstrukce trojúhelníka, tělesa, opakování geometrie
Prvouka  ochrana přírody, opakování
Hudební výchova  písně Svěráka a Uhlíře
Výtvarná výchova den a noc – barvy
Tělesná výchova  soutěživé a míčové hry
Pracovní činnost strašidýlka – volná technika

Domácí úkoly

Český jazyk
Matematika
 Prvouka
 Anglický jazyk

 

 

Informace pro rodiče

Fotky z činnosti ŠD a školy v přírodě budou nově postupně zpřístupněny na webu rajce.net.-hledejte pod odkazem škola v přírodě 3.,4.třída-václavovice

Všechny fotografie dětí zaplatím z třídního fondu.

Ze školy v přírodě doplácíme 38 korun na cestovné do Dolní Lomné a párky. Zaplatím z třídního fondu.

Do školního časopisu můžete zasílat příspěvky do 23.6. na trida1@post.cz.

V pondělí 26.6. odevzdáváme učebnice – prosím o kontrolu jejich stavu.