Učivo

Český jazyk  závěrečné opakování

do 23.6. všichni odevzdají čtenářský deník

Anglický jazyk Závěrečné opakování
Matematika opakování
Prvouka  opakování
Hudební výchova
Výtvarná výchova co nejraději kreslím
Tělesná výchova  soutěživé a míčové hry
Pracovní činnost úklid třídy

Domácí úkoly

Český jazyk
Matematika
 Prvouka
 Anglický jazyk

 

 

Informace pro rodiče

Fotky z činnosti ŠD a školy v přírodě budou nově postupně zpřístupněny na webu rajce.net.-hledejte pod odkazem škola v přírodě 3.,4.třída-václavovice

V pondělí 26.6. odevzdáváme učebnice – prosím o kontrolu jejich stavu.

Žáci si přinesou velkou tašku na výkresy.

Vyučování v tomto týdnu končí 11:40 hodin. V pátek vydáváme vysvědčení od 8:00 do 8:30 hodin.