Učivo

Český jazyk  slovesa zvratná

písanka str.22-23, čítanka po str.107

Anglický jazyk  Domácí mazlíčci – popis pomocí slovesa to have got, to be, can, schopnosti, dovednosti
Matematika  dělení mimo obor násobilky, opakování
Prvouka  dělení rostlin podle užitku pro člověka
Hudební výchova  hudební nástroje
Výtvarná výchova ptáci k večeru
Tělesná výchova  švihadla, vybíjená, lano
Pracovní činnost  motýl-mozaika

Domácí úkoly

Český jazyk  po – uč.111/9 napiš podle zadání a podtrhni slovesa vlnovkou
Matematika  st-PS 26/8
 Prvouka
 Anglický jazyk  Průběžně se učit a stále opakovat probranou slovní zásobu

 

 

Informace pro rodiče

Od ledna 2017 bychom rádi začali opět vydávat školní časopis Václaváček. Rádi bychom, aby se do této činnosti více zapojily děti. Děti, které by rády přiložily ruku k dílu, můžou své příspěvky posílat na mail trida1@post.cz. Další náměty můžete posílat do 21.4.

Číslo účtu pro platbu školy v přírodě je 181685896/0300, variabilní symbol číslo domu, platíme 2 000 korun.

Adresa školy v přírodě: hotel U Studánky, Horní Lomná 178, 739 91. Telefon 558 366 016.

V úterý 23.5. nás navštíví kamarádi ze speciální školy.

V pátek 26.5. proběhne odložený den s hasiči.

V pondělí 29.5. odjíždíme do školy v přírodě v 8 hodin od školy. Žáci dostanou ve středu domů potvrzení o bezinfekčnosti. Musí je podepsané vzít s sebou.

V úterý 6.6. proběhne společné focení tříd.

Na radovánky 10.6. potřebujeme kraťasy a modrá trička.