Učivo    týden 12.2.-16.2.2018

 • AR:pamětné sčítání a odčítání
  Český jazyk
  • ML:vyjmenovaná slova po M
  Anglický jazyk
  •  předložky místa on, in
  Matematika
  • AR:pamětné sčítání a odčítání
  • GEO: rovina – trojúhelník
  Prvouka  neživá příroda -půda
  Hudební výchova
  •  píseň dle výběru dítěte-vlastní zpěv
  • Září,říjen,listopad – píseň s doprovodem
  Výtvarná výchova
  Tělesná výchova
  Pracovní činnost  zimní sporty

Domácí úkoly

Domácí úkoly si žáci zaznamenávají do úkolníčku.

Český jazyk
Matematika
 Prvouka
 Anglický jazyk  procvičovat probranou slovní zásobu

 

 

Informace pro rodiče