Učivo

Vlastivěda Cestujeme po ČR
Přírodověda
Tělesná výchova  Plavecký výcvik
Výtvarná výchova  

zima

 

Anglický jazyk  Barvy, oblékání, spojka or, vazba s of,
Matematika Písemné násobení dvojciferným číslem, trojúhelník, trojúhelníková nerovnost
Český jazyk Podstatná jm. r.středního( vzory město, moře, kuře, stavení)
Pracovní činnost  sněhulák – mozaika

Domácí úkoly

Domácí úkoly si děti zapisují do úkolníčku.

ČJ : Na úterý 13.2. napsat do slohu krátké vyprávění nebo popis prvního dne na opuštěném ostrově( upravit

text,který mají z hodinyRenarkonu )

 

Informace pro rodiče

Od 4.12. budeme jezdit plavat. Cena kurzu je 300,- Kč. Autobus odjíždí od školy v 8.20 hod a vracíme se kolem 11.00 hod. Je potřeba, aby děvčata měla vlasy v gumičce a nutná je čepice. Dejte dětem větší ručník nebo osušku, případně župánek, igelitový sáček na mokré plavky.Pokud děti potřebují plavecké brýle, je nutný Váš písemný souhlas. ( Souhlasím, aby má dcera/syn používal/a plavecké brýle a jsem si vědom/a případných rizik.)