Učivo

Vlastivěda Jak žili lidé ve středověku
Přírodověda Louka, pole
Tělesná výchova Míčové hry, cvičení s žebřinami a lavičkami
Výtvarná výchova Zimní nálada
Anglický jazyk  určování času, popis dne, přítomný čas prostý( oznam.v. a tvar 3.os.č.j. )
Matematika Práce s daty- počítáme aritmetický průměr, zlomky, graf. součet úseček
Český jazyk  

shoda přísudku s podmětem( podmět rodu ženského a středního)

Pracovní činnost  sněženka

Domácí úkoly

Domácí úkoly si děti zapisují do úkolníčku

 

Informace pro rodiče

Od ledna 2017 bychom rádi začali opět vydávat školní časopis Václaváček. Rádi bychom, aby se do této činnosti více zapojily děti. Děti, které by rády přiložily ruku k dílu, můžou své příspěvky posílat na meil trida1@post.cz. Další náměty posílejte do 21.4.

Číslo účtu pro platbu školy v přírodě je 181685896/0300, variabilní symbol číslo domu, platíme 2 000 korun.

Adresa školy v přírodě: hotel U Studánky, Horní Lomná 178, 739 91. Telefon 558 366 016.

V úterý 23.5. nás navštíví kamarádi ze speciální školy.

V pátek 26.5. proběhne odložený den s hasiči. Děti si vezmou do školy celou aktovku – chystáme se do školy v přírodě.

V pondělí 29.5. odjíždíme do školy v přírodě v 8 hodin od školy. Žáci dostanou ve středu domů potvrzení o bezinfekčnosti. Musí je podepsané vzít s sebou.

V úterý 6.6. proběhne společné focení tříd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pololetní kontrolní práce: