Učivo

Vlastivěda Závěrečné opakování
Přírodověda Závěrečné opakování
Tělesná výchova Míčové hry, cvičení s žebřinami a lavičkami
Výtvarná výchova Zimní nálada
Anglický jazyk Škola, školní předměty dny v týdnu, přítomný čas průběhový
Matematika Závěrečné opakování a procvičování, jednotky obsahu
Český jazyk  

Větná stavba, řeč přímá a nepřímá

Pracovní činnost  sněženka

Domácí úkoly

Domácí úkoly si děti zapisují do úkolníčku

 

Informace pro rodiče

Od ledna 2017 bychom rádi začali opět vydávat školní časopis Václaváček. Rádi bychom, aby se do této činnosti více zapojily děti. Děti, které by rády přiložily ruku k dílu, můžou své příspěvky posílat na meil trida1@post.cz. Další náměty posílejte do 21.4.

Fotky ze školy v přírodě budou  postupně zpřístupněny na webu rajce.net.-hledejte pod odkazem škola v přírodě 3.,4.třída-václavovice

Do školního časopisu můžete zasílat příspěvky do 23.6. na trida1@post.cz.

Od pondělí 19.6.2017 budou obědy na OÚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pololetní kontrolní práce: