Učivo

Vlastivěda Lucemburkové
Přírodověda Louka
Tělesná výchova Míčové hry, cvičení s žebřinami a lavičkami
Výtvarná výchova Zimní nálada
Anglický jazyk Popis zvířat, -ing tvary sloves, U 20: nádobí, tvoření 2.pádu podst.j. vazbou s of
Matematika Zlomky, rýsování rovnoběžníků
Český jazyk  

Časování sloves v podmiňovacím způsobu, shrnutí o slovesech

Pracovní činnost  sněženka

Domácí úkoly

Domácí úkoly si děti zapisují do úkolníčku

 

Informace pro rodiče

Od ledna 2017 bychom rádi začali opět vydávat školní časopis Václaváček. Rádi bychom, aby se do této činnosti více zapojily děti. Děti, které by rády přiložily ruku k dílu, můžou své příspěvky posílat na meil trida1@post.cz. Další náměty posílejte do 21.4.

Ve čtvrtek 27.4. se žáci zúčastní programu s dravými ptáky. Poplatek 30 korun uhradím z třídního fondu.

V  úterý 25.4. a středu 26.4. proběhnou ve škole konzultace k prospěchu a chování od 14.00hod do 16.45 hod. dle rozpisu.

 

 

 

 

Pololetní kontrolní práce: