Učivo

Vlastivěda  ČR- obyvatelstvo, národopisné oblasti
Přírodověda
Tělesná výchova  Hrabání listí, hry venku
Výtvarná výchova  

zima

 

Anglický jazyk  Hračky( množ.č. podst.j. ),there is/there are, časování slovesa to be
Matematika Čísla větší než 10 000, porovnávání čísel, písemné sčítání, odčítání, zaokrouhlování. Obdélník a čtverec
Český jazyk  

Slovní druhy – podstatná jména a přídavná jména, zájmena,číslovky

Pracovní činnost  Sova – lucernička z papíru

Domácí úkoly

Domácí úkoly si děti zapisují do úkolníčku.

 

Informace pro rodiče

Od 4.12. budeme jezdit plavat. Cena kurzu je 300,- Kč. Autobus odjíždí od školy v 8.20 hod a vracíme se kolem 11.00 hod. Je potřeba, aby děvčata měla vlasy v gumičce a nutná je čepice. Dejte dětem větší ručník nebo osušku, případně župánek, igelitový sáček na mokré plavky.Pokud děti potřebují plavecké brýle, je nutný Váš písemný souhlas. ( Souhlasím, aby má dcera/syn používal/a plavecké brýle a jsem si vědom/a případných rizik.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pololetní kontrolní práce: