Učivo

Vlastivěda  ČR- obyvatelstvo, národopisné oblasti
Přírodověda
Tělesná výchova  Hrabání listí, hry venku
Výtvarná výchova
  • podzimní ovoce
Anglický jazyk Číslovky do 20, popis postavy
Matematika Čísla do 10 000 ( porovnávání čísel, sčítání a odčítání čísel do 10 000, zaokrouhlování)
Český jazyk  

Stavba slova – kořen. předpona, příponová část

Pracovní činnost  Sova – lucernička z papíru

Domácí úkoly

Domácí úkoly si děti zapisují do úkolníčku

 

Informace pro rodiče

 

 

všechny učebnice a sešity musí být obalené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pololetní kontrolní práce: