Učivo

Český jazyk Číslovky, podmět a přísudek
Matematika Opakování násobení, dělení, G – konstrukční úlohy
Vlastivěda Kraje ČR
Přírodověda Vylučovací  soustava
Výtvarná výchova Velikonoční dekorace
Pracovní činnosti  Jarní motivy
Tělesná výchova  Překážková dráha
Anglický jazyk  Lekce 5, budovy ve městě

DÚ mají žáci zapsané v úkolníčku

 

AJ -přítomný čas prostý, vazba there is/ there are

 

Informace pro rodiče.

Od ledna 2017 bychom rádi začali opět vydávat školní časopis Václaváček. Rádi bychom, aby se do této činnosti více zapojily děti. Děti, které by rády přiložily ruku k dílu, můžou své příspěvky posílat na meil trida1@post.cz. Další náměty posílejte do 21.4.