Učivo

Český jazyk Věta jednoduchá, souvětí, přímá řeč
Matematika Desetinná čísla – násbení, dělení  G – kvádr, krychle – povrchy
Vlastivěda Závěrečné opakování
Přírodověda Závěrečné opakování
Výtvarná výchova  Město
Pracovní činnosti  Město
Tělesná výchova  Nácvik programu na radovánky
Anglický jazyk  Závěrečné opakování

DÚ mají žáci zapsané v úkolníčku

 

AJ -přítomný čas prostý a průběhový

 

Informace pro rodiče.

Na vv donést krabičky.

V úterý 13.6. focení celé třídy. Možno i po skupinkách.

Do školního časopisu můžete zasílat příspěvky do 23.6. na trida1@post.cz.