Učivo

Český jazyk Věta jednoduchá, souvětí
Matematika Desetinná čísla – násbení, dělení 10 a 100 G – kvádr, krychle
Vlastivěda Oceány, moře, světadíly
Přírodověda Smysly
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti  Jarní motivy
Tělesná výchova  Nácvik programu na radovánky
Anglický jazyk   opakování 5. lekce, přítomný čas průběhový

DÚ mají žáci zapsané v úkolníčku

 

AJ -přítomný čas prostý a průběhový

 

Informace pro rodiče.

Od 9. do 26.5. srovnávací testy 5. tříd

V pátek 26.5. Dopoledne s hasiči. Sportovní oblečení, svačina, pití, pouzdro.