Učivo

Český jazyk Slovní druhy -Podstatná jména, přídavná jména(druhy)
Matematika Písemné dělení dvojciferným dělitelem, jednotky obsahu
Vlastivěda Toulky Evropou
Přírodověda Hvězdy na noční obloze, Slunce
Výtvarná výchova  Zimní motivy
Pracovní činnosti
Tělesná výchova Plavecký výcvik
Anglický jazyk  Opakování, popis osob a zvířat( části těla), určování času

DÚ mají žáci zapsané v úkolníčku

 

 

 

Informace pro rodiče.

Od 4.12. každé pondělí plavání. Odjezd 8:20, návrat 11:00. Přírodověda probíhá podle rozvrhu.