Učivo

Český jazyk Předložky s,z , předpony s-, z-
Matematika Písemné násobení, dělení, uhlopříčky
Vlastivěda Plzeňský kraj opak., Karlovarský kraj
Přírodověda Kovové a nekovové minerály
Výtvarná výchova  Strašidelný zámek
Pracovní činnosti  Dýně
Tělesná výchova Vycházka
Anglický jazyk Dny v týdnu,Psaní adresy, Zeměpis světa

DÚ mají žáci zapsané v úkolníčku

 

 

Informace pro rodiče.

Ve úterý 24.10.2014 od 15 hod ŠTRŮDLOVÁNÍ